Megafon Instagram

Zikavirus i Europa

Här i Spanien finns i dagsläget sju personer smittade med viruset, därav en gravid kvinna. Men det finns smittade också i övriga Europa, även i Sverige och Danmark.

 

Zikavirus

De spanska myndigheterna säger att den gravida 25-åriga kvinnan från Katalonien har blivit smittad under en resa i Colombia, hon är den första gravida Europeiska kvinnan som har blivit smittad. Enligt hälsoministeriet så har samtliga spanska smittade har fått sin smitta från resor i Colombia. Samtliga spanska fall är utom fara, men när det gäller fostret är det för tidigt att säga något.

Zika karta

Klicka på kartan för att förstora.

Men det är inte bara i Spanien som det har rapporterats Zikavirus från i Europa, det finns i fall i flera Europeiska länder, bland annat ett i Sverige och ett i Danmark. Även i dessa fall härstammar smittan från resor i syd och mellanamerika. Samtidigt har fler fall av smittan konstaterats i USA, nu i delstaterna Arkansas och Virginia, efter att invånare rest till smittodrabbade områden. Många länder däribland USA avråder gravida kvinnor att resa till de drabbade områdena.

Danska Sundhetsstyrelsen anser inte att det finns någon risk för en zikaepidemi i Danmark, men råder ändå gravida kvinnor att avvakta med resor till drabbade områden. I Sverige finns ännu inga rekommendationer om att avstå från resor till drabbade länder. Spanska hälsoministeriet har ännu inga rekommendationer men råder folk som reser till central och Sydamerika att vara försiktiga och samråda med sjukvården (Tel 900 102 112) , särskilt de som är eller planerar att bli gravida.

Wärldshälsoorganisationen WHO meddelade tidigare i veckan att man anser zikaviruset vara en internationell fara och varnar för allvarliga risker för världshälsan. WHO gick under torsdagen även ut och avrådde länder mot att acceptera bloddonationer från människor som rest i de zika-drabbade länderna. Fram tills nu har viruset mest drabbat Latinamerika och Karibien, värst är situationen i Brasilien. Det bedöms som om viruset kommer att sprida sig i nästan hela Amerika, Chile och Kanada undantaget.

Smittvägar

Viruset smittar främst genom bett från myggor av genuset Aedes i tropiska regioner. Men det finns även två dokumenterade fall där spridningen har skett via sexuell överföring samt två fall via blodtransfusion.

Mygga

Myggorna som sprider viruset i tropikerna finns inte i Europa, men det finns nära släktingar här som misstänks kunna sprida viruset. Tigermyggan är en sådan släkting och den finns i Europa upp till södra Tyskland. Dessutom finns det en liknande myggsläkting i Sverige. ”Aedes geniculatus, som i Sverige kallas silvertecknad trädhålsmygga, den är ganska nära släkt med de myggor som sprider zika. Den har visat sig kunna sprida både gula febern och chikungunya i laboratorium och det känns inte helt orimligt att den skulle kunna sprida zika”, säger Anders Lindström, forskare på SVA.

Symptom

De vanligaste tecknen på zikavirus-infektion är feber, utslag, ledvärk, och huvudvärk och liknar de symptom som återfinns vid denguefeber och chikungunya. Inkubationstiden, eller den tid från att man utsätts för virus från myggbett tills dess att man får symptom är inte helt klarlagd, men är troligen mellan ett par dagar upp till en vecka. Sjukdomen varar i flera dagar och är så pass mild att sjukhusvistelse sällan behövs. Dödsfall är mycket ovanligt.

Mikrocefali

Mikrocefali

Men det allvarliga är att att viruset misstänks ligga bakom allvarliga fosterskador som gör att barn föds med små huvuden och allvarliga utvecklingsstörningar. Mikrocefali som tillståndet heter innebär en missbildning av hjärnan genom att den får för lite hjärnsubstans, hjärnans vikt kommer ofta att understiga 1.000 gram.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin och ingen medicin mot viruset utan det enda man kan göra är att skydda sig med täckande kläder, myggmedel och myggnät. Samt givetvis att undvika resor till de drabbade områdena.

Det amerikanska flygbolaget United Airlines erbjuder kunder som bokat biljetter till de zikadrabbade områden pengarna tillbaka om de skjuter på resan och norska Cruise Line Holdings erbjuder gravida kvinnor att omboka sina resor, enligt nyhetsbyrån Reuters.