Megafon Instagram

TV hästar misshandlade

Guardia Civil har avslöjat grov djurmisshandel av ägaren till en av hästarna i ett par populära TV- serier.

 

Cervantino

Den döda hästen är Cervantino.
Foto: Guardia Civil

Efter att ha tagit emot en anmälan om misstänkt djurmisshandel på en hästgård i Jarilla (Cáceres) i Extremadura, gjordes en inspektion på gården av SEPRONA* och en veterinär från Extremaduras djurskydd. De hittade då 15 kraftigt undernärda hästar samt en död häst.

Den döda hästen visade sig vara ”Cervantino” en häst som har deltagit i TV-serierna ”Águila Roja” och ”Tierra de Lobos”. Ägaren till gården har tidigare anklagats för djurmisshandel dels för misshandel av ett par hundar som anklagades för att ha dödat en höna. Och dels för misshandel av en häst som fick bestående skador på ett öga av piskning.

SEPRONA

Logotype för SEPRONA
Foto: Wikipedia

* SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) är den enhet av Guardia Civil som ansvarar för naturvård och tillsyn av jakt och fiske. De övervakar statliga bestämmelser för att bevara naturen, miljön, vattentillgångarna och bevarandet av rikedom i jakt, fiskodling, skogsbruk och andra naturrelaterade industrier. De är också engagerade i arbetet mot föroreningar, illegal handel med skyddade arter, oreglerad jakt och fiske, skydd av naturområden, samt förebyggning och släckning av naturbränder.

En patrull från Seprona i Plasenica har tagit samtliga hästar i förvar i avvaktan på domstolens utslag.