Megafon Instagram

Tågstrejk hotar i påsk

Arbetarna på Spaniens nationella järnvägsnät har kallats ut i strejk nästa onsdag, en strejk som avses orsaka maximala störningar för påskresenärerna.

 

Ave

AVE tåg, Foto: Renfe (båda bilderna).

Det är en 23 timmars strejk som fackföreningen CC.OO. har utlyst till onsdagen den 23 mars. Strejken börjar vid midnatt mellan tisdag och onsdag och fortsätter fram till 23:00 på onsdag kväll. Detta är den dagen då många resenärer över hela Spanien påbörjar sina påskledigheter.

Strejken orsakas av att tågoperatören Renfe och Adif det spanska banverket har misslyckats med att fullfölja ett avtal om att anställa fler arbetare. De kom överens om att tillsammans anställa upp till 930 arbetare, något som de inte har kunnat göra. Anledningen är att finansdepartementet och ministeriet för offentlig förvaltning har stoppat hela processen. De har helt enkelt inte skjutit till de pengar som behövs för att Renfe och Adif skall kunna fullfölja åtagandet.

Men fackföreningen CC.OO. är öppen för förhandlingar så hoppet behöver inte anses som ute för att det skall kunna bli en lösning. Förra året var det ett antal punktstrejker och det var planerat till en strejk fredagen före jul, men då kom de överens och strejken avblåstes.

Konsekvenser

Strejkerna innebär inte att alla tåg stannar, myndigheterna har satt upp regler för minimitrafik som inte får underskridas, de är mellan 33% och 75% för partiella strejker.

Relaterat

Strejker stannar tågen

Renfe AVE tåg