Tag Archives: lagförslag

Alkoholkonsum ungdomar

Snart kan föräldrar bötfällas för sina barns alkoholvanor

Ett lagförslag har nu presenterats av regeringen i samband med kampanjen ”Los que no” som är ett initiativ i förebyggandet av alkoholkonsumtionen bland unga. Förslaget inkluderar den kontroversiella planen att…