Megafon Instagram

Strejker stannar tågen

Fackföreningarna har utlyst en rad punktstrejker som berör hela det spanska järnvägsnätet, det börjar redan idag och strejker är aviserade fram till 23 oktober.

 

AVE Tåg

AVE-tåg. Foto: Mikel Ortega (Wikipedia).

Idag strejkas det mellan 13.00 och 15.00 samt mellan 20.00 och 22.00. Men strejkerna i RENFE och ADIF började faktiskt redan i natt mellan midnatt och 02.00

Strejkerna kommer att upprepas den 25 september och 2, 9, 16 och 23 oktober, samtliga strejkdagar är fredagar.

Konsekvenser

Strejkerna innebär inte att alla tåg stannar, myndigheterna har satt upp regler för minimitrafik som inte får underskridas, de är mellan 33% och 75% för partiella strejker. RENFE och FEVE pendeltåg kommer att köra mellan 50% och 75% under högtrafik och mellan 33% och 50% under resten av tiderna. RENFE och FEVE medeldistanståg kommer att ha mellan 62% och 65% av tågen i drift och slutligen kommer långdistanstågen och AVE höghastighetståg att köra 72% av avgångarna.

Renfe - Adif

 

Bakgrund

Fackföreningarna CCOO, UGT och CGT protesterar mot vad de ser som osäkra anställningskontrakt, en oskälig minskning av lönerna samt brist på vikarier.

FEVE

 

Förklaringar

  • RENFE är den spanska motsvarigheten till SJ.
  • ADIF är motsvarigheten till banverket i Sverige.
  • FEVE är ett bolag som dels kör Spaniens smalspåriga järnvägar men också pendeltåg i vissa provinser.
  • CCOO är det största av de spanska fackförbunden med över en miljon medlemmar, motsvarar LO i Sverige.
  • UGT är ett ledande fackförbund, det är detta som står de spanska socialdemokraterna (PSOE) närmast.
  • CGT är ett anarkosyndikalistiskt fackförbund.