Megafon Instagram

Spansk sjuksköterska ebolasmittad

Sjuksköterskan behandlade de två missionärerna som vårdades på sjukhuset Carlos III i Madrid.

Manuel Garcia Viejo

Manuel García Viejo vid ankomsten till Spanien. Foto: Försvarsdepartementet

Kvinnan började känna sig dålig på tisdagen i förra veckan och blev då inlagd med hög feber. Det har tagits två prover på henne och båda bekräftar att hon har blivit smittad med Ebola. Hon är inlagd på en isoleringsavdelning och tillståndet betecknas för närvarande som stabilt.

Sjuksköterskan deltog i vården av de båda missionärerna Manuel García Viejo som dog den 25 september och Miguel Pajeres som dog den 12 augusti. Hon var i kontakt med Miguel Pajares bara två gånger en gång när han levde och en gång efter hans död. Hon deltog också i vården av Manuel García Viejo men inkubationstiden gör det inte troligt att hon har blivit smittad av honom. Sköterskan uppges ha följt sjukhusets rutiner med skyddsutrustning, men man vet idag inte varför eller när hon blev smittad.

Man försöker nu att kartlägga vilka personer som kvinnan har varit i kontakt med efter det att hon började visa symptom på smitta. Viruset smittar bara efter det att symptomen har visat sig, inkubationstiden kan dock vara ända upp till 40 dagar. Kvinnan är 44 år, gift men barnlös och med över 10 års erfarenhet i yrket. All inblandad vårdpersonal (över 30 st) deras familjer, samt kvinnans man är nu under övervakning.

Detta är första gången som Ebola har smittat någon i Spanien, det är faktiskt till och med första gången någon har blivit smittad utanför Afrika. Det har nu igångsatts speciella rutiner för att förhindra att smittan sprider sig vidare. Det har varit ett antal ebolalarm tidigare, men lyckligtvis har alla tidigare larm varit falsklarm.

Det är nu också bekräftat att en norska har blivit smittad, det handlar om en kvinnlig hälsoarbetare som har arbetat i Sierra Leone. Hon har nu flugits till Norge i ett ambulansflygplan för behandling på Ullevål sjukhus i Oslo.

Enligt de senaste uppgifterna från WHO, daterade 3 oktober så har viruset hittills dödat 3.439 personer. Antalet smittade uppgår för närvarande till 7.492 människor. De drabbade länderna är Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria och Senegal. Liberia är det land som har flest dödsfall, med 2.069, medan Guinea och Sierra Leone har 739 respektive 623 dödsfall.

Ebolautbrottet i Västafrika

Ebolaspridningen i Västafrika – 2014.
Foto: Wikimedia