Megafon Instagram

Snart kan föräldrar bötfällas för sina barns alkoholvanor

Alkoholkonsum ungdomar

istockphoto.com

Ett lagförslag har nu presenterats av regeringen i samband med kampanjen ”Los que no” som är ett initiativ i förebyggandet av alkoholkonsumtionen bland unga. Förslaget inkluderar den kontroversiella planen att bötfälla föräldrar vars barn upprepade gånger söker akut sjukvård till följd av alkoholförgiftning. Man tittar även närmare på sätt att hindra alkoholförskönande reklam från att spridas på internet. 

Genomsnittsåldern för alkoholkonsumtion är 13 år bland ungdomar i Spanien, och det är vid samma ålder som ungdomar söker vård för att ha druckit i måttlösa mängder. Regeringens delegat för den nationella planen mot droger, Francisco Babin, menar att det inte finns sjukhus ett enda sjukhus i Spanien som under en helg inte fått besök av tonåringar, ibland så unga som 11 år, som blivit alkoholförgiftade. Han fortsätter och säger att enstaka företeelser lätt kan utvecklas till ett beroende, och att det därför är viktigt att hålla föräldrarna ansvariga för sina barns livsstil.