Megafon Instagram

Siestan kan försvinna

Den tillförordnade statsministern Mariano Rajoy föreslår att Spanien förkortar arbetsdagen genom att säga adios till siestan, dessutom vill han ändra tidszon.

 

Siesta

Siesta, foto: Pedro Ribeiro Simões

Siestan är som kanske de flesta vet en tre timmar lång arbetspaus mitt på dagen den varar normalt från cirka 14:00 till 17:00. Den får till följd att den normala arbetsdagen för de allra flesta slutar först vid åttatiden på kvällen. Rajoy vill att arbetsdagen för de allra flesta skall vara slut klockan 18:00.

Bakgrunden är att ge bättre livskvalitet för arbetstagarna samt att ge en snabbare ekonomisk tillväxt. Statistik visar att spanjorerna tillbringar fler timmar på arbetsplatsen än andra européer men är mindre produktiva.

Den spanska siestan har funnits i århundraden, sedan långt före den industriella revolutionen. På den tiden var Spanien ett bondesamhälle och den långa pausen behövdes för att skydda sig mot dagens hetaste timmar vid arbete på åkrarna.

Att ta bort siestan gör Spanien mer kompatibelt tidsmässigt med företag i övriga Europa men kommer också att påverka det vardagliga livet. Till exempel fotbollsmatcher under arbetsveckorna börjar idag oftast 20:30, de kommer då att kunna spelas ett par timmar tidigare.

Europeiska tidszoner

Europeiska tidszoner

Många moderna spanjorer från hela det politiska fältet har tryckt på i många år för att få bort siestan och göra arbetsdagen likvärdig med andra europeiska länder så det bör inte bli någon politisk strid om detta.

Förutom borttagandet av siestan föreslår också Rajoy att Spanien ändrar till Västeuropeisk tid (WET) det vill säga samma tidszon som England, Irland, Portugal och Kanarieöarna. Detta skulle bättre stämma med Spaniens geografiska belägenhet och dessutom ge hela landet samma tid. Spanien hade västeuropeisk tid före andra världskriget men Franco beordrade att klockorna skulle likställas med Nazityskland. Portugal anslöt sig också till samma tid som Tyskland under andra världskriget men de ändrade tillbaka efter krigsslutet.

Siesta

Siestan har gamla anor, detta är en målning av Gustave Courbet 1844.

Relaterad artikel: Officiell siesta i stad.