Megafon Instagram

Poliskontroller inför julen

Trafikmyndigheterna DGT, varslar om att Guardia Civil i samarbete med lokala polisstyrkor skall genomföra över 25.000 dagliga kontroller inför julen.

 

Alkotest

Kampanjen startade igår och syftar till att kontrollera alkohol och narkotikapåverkade förare i samband med julfester, familjefester och middagar. DGT upplyser att kontrollerna kan företas alla tider på dygnet och på vilken väg som helst, kampanjen pågår en vecka.

Alkohol och droger svarar för cirka en tredjedel av alla dödsfall i trafiken och hittills i år har mer än 84.000 chaufförer testats positivt i drog- och alkoholkontroller som Guardia Civil har utfört. Till dessa siffror skall också läggas de kontroller som lokala och regionala polisstyrkor har utfört.

Enligt den årliga rapporten från Instituto Nacional de Toxicología (sorterar under Justitiedepartementet) har 39,09 procent av de förolyckade förare som har analyserats påvisat närvaro av alkohol, droger eller psykotropiska läkemedel. För fotgängare stiger siffran till 40%.

Regler och påföljder

De maximala mängden alkohol som tillåts för förare är 0,5 gr./l i blodet vilket motsvarar 0,25 mg./l i utandningsluften. För yrkesförare och de med färskt körkort är gränserna lägre; 0,3 gr./l i blodet och 0,15 mg./l i utandningsluften.

Alkohol

0,25mg./l – 0,5mg./l betyder 500 Euro i böter samt 4 punkters avdrag på körkortet.
Mer än 0,5 mg./l innebär 1.000 Euro i böter och förlust av 6 punkter.
Upprepad förseelse (inom ett år) ger 1.000 Euro i böter och förlust av 4 – 6 punkter (beroende på alkoholnivån).
Över 0,60mg./l i utandningsprov eller 1,2 gr/l i blodet innebär fängelse mellan 3 och 6 månader samt dagsböter på mellan 3 och 6 månader, eller samhällstjänst 30 till 90 dagar. Dessutom förbud att inneha körkort i 4 år. Vägran att låta sig testas betyder fängelse 6 månader till ett år samt förbud mot att inneha körkort i 1 till 4 år.

Narkotika

Frånsett exklusiva ämnen som används på recept så klassas all närvaro av droger i kroppen hos föraren som en allvarlig överträdelse och bestraffas med böter på 1.000 Euro och förlust av 6 punkter. Det kan också också ge fängelse mellan 3 och 6 månader samt dagsböter på mellan 3 och 6 månader, eller samhällstjänst 30 till 90 dagar. Dessutom förbud att inneha körkort i 4 år. Vägran att låta sig testas betyder fängelse 6 månader till ett år samt förbud mot att inneha körkort i 1 till 4 år.