Megafon Instagram

Organdonationer med snabbtåg

Spanska sjukhus skall börja använda AVE-snabbtåg för att transportera organ som skall transplanteras.

 

AVE- tåg

Ave snabbtåg, foto: Wikipedia

Snabbtåget pålitligare än flyget

Spaniens infrastruktur och hälsoministerier har kommit överens om att snabbtågen oftast är ett bättre alternativ än flyg för att transportera organ som skall transplanteras. Anledningen är inte ekonomisk utan baseras på det faktum att snabbtågens risk för förseningar är mycket mindre än vad flygets är. Renfe som är tågoperatören för snabbtågen kommer att utse en samordnare för lasterna, de kommer dessutom alltid att åtföljas av sjukvårdspersonal från det donerande sjukhuset.

Spanien världsledande

När det gäller donationer per innevånare så är Spanien redan nu världsledande och de senaste logistiska framstegen ses som en möjlighet att framförallt öka antalet njurtransplantationer. ”Vi såg en möjlighet att förena ingenjörskonst med vår gren av organisatorisk ingenjörskonst”, säger Dr Rafael Matesanz, chef för Spaniens nationella transplantationsorganisationen (ONT).

Förra året genomfördes 4.360 (♥) organtransplantationer i Spanien vilket är lika med 36 per en miljon innevånare. I USA och i Frankrike är motsvarande siffra 26, Storbritanniens siffra för 2013 (2014 saknas) är 26. Vad som är imponerande i detta sammanhanget är att trots den ekonomiska krisen och nedskärningarna i kostnader för sjukvården har antalet transplantationer i Spanien ökat år efter år.

(♥) I Sverige transplanterades under förra året totalt 814 organ. I Norge var det 456 och i Danmark 357 organtransplantationer under samma år.

OperationSamtliga siffror ovan är relaterade till organtransplantationer, förutom detta har det givetvis utförts transplantationer av vävnader, men det berörs inte i denna artikeln.