Megafon Instagram

Olagliga hus rivs

Detta kan vara början till slutet för många olagligt byggda hus, 214 bostäder som har byggts i ett naturområde i Kantabrien i norra Spanien rivs nu.

 

Olagligt hus

Den lokala miljöorganisationen Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) betraktar detta som ”en historisk viktig seger”. Husen skulle aldrig ha byggts men är ett exempel på hur lokalpolitiker i kommuner runt om i Spanien delade ut bygglov som de inte hade lov till.

Enligt organisationen för husägare som är berörda av liknande saker Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) så finns det i runda slängar ca 600.000 fastigheter i Spanien som har en rivningsdom hängande över sig.

I detta fallet blev husen byggda på berget Alto del Cuco i Piélagos under 2004. Kommunen gav bygglov i strid med alla regler och utredningar. 395 lägenheter var planerade men bara 214 blev byggda, praktiskt taget halva berget blev förstört av ett bygge som aldrig blev färdigställt.

ARCA tog saken till rätten och under 2012 så blev sista ordet sagt i högsta domstolen, husen skulle rivas. Därefter har det tagit tid att ordna finansieringen av rivningen, en kostnad på 3,7 miljoner Euro. Men nu är rivningen i full gång och kostnaden delas mellan kommunen och den regionala förvaltningen i Kantabrien.

En del av problemen med hus som skall rivas är att de oftast bebos av familjer som har bott där i många år och som idag lever i ovisshet. Familjerna som bor i husen har ofta varit i god tro när de köpte fastigheterna men har blivit offer för lokala politikers spekulation under 1990 och 2000-talet. Förutom de personliga tragedierna det för med sig så är de olagliga husen ett stort ekonomiskt problem för kommunerna som oftast inte har råd att själva bekosta en rivning. Därför är kommunerna oftast beroende av stöttning från region eller staten. Eftersom husen i Piélagos var obebodda så var det lättare att komma till skott med rivningen i detta fallet.

Rivning av hus

Rivning av husen i Piélagos, foto (båda bilderna): Ayuntamiento de Piélagos.