Megafon Instagram

Naturreservat hotat

Olagliga anläggningsarbeten har upptäckts och polisanmälts i naturreservatet Lagunas de La Mata och Torrevieja.

 

Anläggningsarbeten

De anmälda shaktningarna, foto: AHSA

Det var miljöaktivister som upptäckte anläggningsarbetena i samband med att de höll på med att inventera fågelbeståndet på den östra sidan av lagunen. De slog då larm till den lokala miljöskyddsföreningen AHSA (La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ) som i sin tur gjorde en anmälan till SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) som är Guardia Civils avdelning för naturskydd.

Det påverkade området överstiger 13 hektar och ligger vid lagunen La Mata i kommunen Guradamar del Segura. Det har gjorts stora schaktningsarbeten i ett område som omfattas av skyddsplanen för våtmarkerna i Alicanteprovinsen, i detta området är alla sådana arbeten totalförbjudna. Enligt AHSA så är arbetena dessutom ett brott mot de regionala bestämmelserna för skydd av natur och fågelliv i Comunidad Valenciana.

Förutom den uppenbara skadan som redan har gjorts i naturen så är farhågorna nu stora för att vinterns regn och blåst skall ytterligare öka omfattningarna av skadorna. Om det kommer mycket regn så är risken uppenbar att den uppgrävda jorden rinner ut i lagunen och i de anslutande våtmarkerna och slammar igen dessa.

Det är i skrivande stund inte känt vem som ligger bakom dessa schaktningsarbeten.

Anläggningsarbeten

En del av de anmälda arbetena, foto: AHSA

Faktauppgifter

Naturreservatet Lagunas de La Mata och Torrevieja ligger i Alicanteprovinsen och är på 3 743 hektar. Det består av två saltsjöar som skiljs åt av en antiklinal (veckad bergsrygg), sjöarna är förbundna med havet via en kanal som byggdes för att kunna utnyttja saltet som utvunnits där sedan 1300-talet. Det finns ett rikt fågelliv i reservatet, särskilt uppmärksammat är anhopningen av flamingos under häckningstiden, de kan då uppgå till närmare 2.000 exemplar.