Megafon Instagram

Lastbilsförbud i sommar

Generaldirektoratet för trafiken DGT, har godkänt en rad åtgärder för att reglera den tunga trafiken under sommarmånaderna, det blir omfattande förbud för lastbilar.

 

Autopista A7

Det finns en mängd olika förbud och restriktioner, olika i olika delar av Spanien. Vi tar här upp vad som gäller för huvudvägarna i Málagaprovinsen, men den som vill och orkar plöja sig igenom spanskan har här den fulla publikationen för hela landet (i PDF format): Boletín Oficial del Estado, Núm. 15, Sec. I. Pág. 2697.

I Málagaprovinsen blir det förbud för fordon över 7.500 kg för huvudvägarna N -331 / A-45, Medelhavsvägen A-7 och betalmotorvägarna AP-7 samt AP-46. Kustvägarna och infarterna till Málaga: MA-20 och N-340; A-92 och A-92M; och motorleden A-357 till Campillos.

Förbudet gäller samtliga dygnets timmar juni, juli, augusti och september. Det finns dock undantag, till exempel för transport av djur och kylvaror samt bärgningsbilar.

Vad som också framgår av publikationen från DGT är alla de begränsningar i trafiken som gäller för olika idrottsevenemang, helger mm. Dessutom är alla vägarbeten suspenderade på huvudvägarna under veckosluten i juli, augusti och september, allt för att inte ställa till onödiga hinder för trafiken.

Spansk motorväg