Megafon Instagram

Läkare lämnar Andalusien

Mer än 300 läkare från Andalusien har beslutat sig för att arbeta utomlands eller i andra spanska regioner i år.

 

Spansk läkare

Foto: Istockphoto.com

Huvudanledningen för beslutet att flytta är högre löner och bättre möjligheter för heltidskontrakt. Alla spanska läkare har en grundlön på 1.050 Euro per månad, men lönen för extraarbete varierar kraftigt mellan regionerna. I Andalusien tjänar läkarna 9 € extra per arbetad timme medan de t.ex. tjänar 12 € extra i Murcia. Dessutom är det mer vanligt med deltidskontrakt i Andalusien än i de andra regionerna, vilket gör det svårare att behålla läkarna. De flesta deltidskontrakten innebär 75% anställning.

De flesta läkarna som flyttar ut från regionen väljer Madrid eller Castilla La Manca, medan de som flyttar utomlands har Storbrittannien som sitt förstaval, följt av Frankrike och Tyskland. Trenden för läkarna att flytta utomlands har trots allt minskat med 9,3% i år jämfört med föregående år, nu är det i första hand andra spanska regioner som lockar.