Megafon Instagram

Järnvägarna moderniseras

Ministern för utveckling Ana pastor har aviserat en investering på 1.257 miljoner Euro för att förbättra pendeltågstrafiken i Spanien.

 

Renfe - Barcelona

Pendeltåg i Barcelona

Det är den historiskt sett enskilt största investeringen som har gjorts sedan starten på pendeltågstrafiken (Cercanías) för tjugo år sedan. Planen kommer att genomföras under tre år och berör 18 städer, avsikten är att skaffa 22 miljoner nya passagerare.

Pengarna kommer att gå både till ADIF (motsvarar banverket) och RENFE (motsvarar SJ), ADIF får lejonparten av pengarna 1.000 miljoner Euro och RENFE de resterande 257 miljonerna.

Förbättringar skall göras på spåren, signalsystemen, elsystemen och plankorsningar skall byggas bort. Det skall byggas nya stationer och befintliga skall förbättras, speciellt med tanke på tillgängligheten. Det skall bli wifi på alla stationer, debuten för detta blir redan nu i juni på Plaça de Catalunya i Barcelona och Getafe station på Madrid förortsnät.

Tågen skall också moderniseras, det kommer att bli realtidsinformation på alla pendeltåg. Appar skall utvecklas för resans planering och biljettförsäljning, det blir också nya betalningssätt som gör de olika tarifferna mer attraktiva.

Ana Pastor

Ana Pastor

Ana Pastor har också lagt ett lagförslag som är tänkt att öka konkurrensen mellan de olika tågoperatörerna. Förutom det statliga bolaget RENFE så finns det idag 27 företag som har licens på att bedriva tågtrafik i Spanien. Det är fem som enbart har passagerarlicens och 13 som har licens för frakttrafik samt nio som har båda kategorierna.

Det nya lagförslaget innehåller dessutom en artikel om konstruktionen av en ny säkerhetsbyrå, som skall ha sina egna inkomstkällor helt fristående från infrastrukturföreträdare eller tågoperatörer. De skall på det sättet inte kunna bli utsatta för ekonomiska påtryckningar utan kan koncentrera sig på att kontrollera och öka säkerheten.

Cercania C1

Interiör från pendetågslinjen C1 Fuengirola – Málaga. Foto Anja Erixon.

Red anm.: Pendeltågslinjerna i Málaga , C1 mellan Málaga och Fuengirola och C2 mellan Málaga och Álora ingår i planerna (linje C1 är Spaniens mest lönande tåglinje).