Megafon Instagram

Gasen blir billigare

Priset på gas beräknas sjunka med upp till 20% i år, detta förutsatt att den nuvarande trenden med låga oljepriser håller i sig.

 

Gasolflaska

12,5 kg. butanflaska från Repsol.(Propanflaskan med 11 kg innehåll ser likadan ut men har en svart ring målad runt flaskan.)

Det genomsnittliga priset på 12,5 kg butanflaskor förutses sänkas med 5% i april och därefter sjunka varannan månad för att i slutet av året landa någonstans mellan 14 och 15 Euro. Priset på buteljerad gas bestäms av näringsdepartementet som gör en prisöversyn varje kvartal. Detta gäller gasflaskor över 9 kg, under den gränsen är prissättningen fri.

Förra året var den faktiska kostnaden för en 12,5 kg butanflaska ca 23 €, medan konsumenten kunde köpa den för 17:50 €. Nu har det sjunkande oljepriset gjort att den faktiska kostnaden understiger konsumentpriset, därför sänks nu priserna. Efterfrågan på butan i flaska sjönk förra året med 7,5% vilket motsvarar 70.000 ton. Den totala förbrukningen av gasol (LPG) sjönk förra året med 8,5% den enda ökningen av gasförsäljnningen förra året var fär bilar där ökningen var 20%.

De vanligaste gasflaskorna för hushållsbruk i Spanien är 12,5 kg butan. Men det finns större butanflaskor på 35 kg och dessutom propanflaskor, dessa är normalt sett på 11 kg. Propan används där det behövs ett större effektuttag eller om flaskan måste stå i minusgrader (butan förgasas inte i temperaturer under -0,3).

Lägst pris får man alltid om man byter sin gasflaska på gasleverantörens nederlag, byter man på en bensinstation eller vid deras bilar är det alltid lite dyrare. Tänk då på att det är förbjudet att ha mer än 2 gasflaskor i bilen (reglerna om farligt gods). Detta gäller oavsett om de är fulla eller tomma.