Megafon Instagram

Brotten minskar i Málaga

Antalet brott i Málagaprovinsen sjunker

Under det första kvartalet i år sjönk antalet brott med 11,3 % jämfört med samma period förra året. Antalet inbrott har gått ner mest, med 23,7% och antalet bilstölder har sjunkit med 8,6 %. Trots det är bilstölder fortfarande ett av de mest förekommande brotten i provinsen. Tyvärr går antalet brott vad gäller narkotikasmuggling stadigt uppåt, i år med 18,2 %.