Megafon Instagram

Äktenskapsåldern i Spanien höjs

Minimiåldern för att ingå äktenskap i Spanien höjs den 23 juli 2015, från nuvarande 14 år till 16 år. Även minimiåldern för sex höjs.

 

Ringar

Enligt nu gällande regler så kan en domare, efter bedömning från fall till fall tillåta äktenskap ner till 14 års ålder, den möjligheten försvinner från och med den 23 juli. Samtidigt ändras lagen för när det är tillåtet med sexuellt umgänge, minimiåldern höjs där från 13 år till 16 år. Straffet för brott mot sexåldern renderar upp till 6 års fängelse som beroende på omständigheterna kan höjas till 12 år. Här finns det ett undantag, det är om förövaren också är underårig, då räknas det inte som kriminellt.

Carlos Martínez-Almeida ordförande för ”Plataforma de Organizaciones de Infancia” berättar för nyhetsbyrån Europa Press att : ”Detta utökar skyddet för barn i Spanien, förhindrar övergrepp mot minderåriga vuxna, underlättar kampen mot pedofili och tvångsäktenskap. Dessutom gör det den nationella lagstiftningen mer samstämmig med Barnkonventionen”.

Det är framförallt romerna som har haft en tradition med banäktenskap, men även dessa välkomnar den nya lagen. Sara Giménez, direktör för organisationen för lika rättigheter för romer säger att ”det är en åldersgräns som för oss i linje med andra europeiska länder”.

Nu är det inte så många under 16 år som har gift sig under de senaste åren. 1979 var det 2.837 par som gifte sig före 16 års ålder. Men under de senaste 14 åren har det bara varit totalt 365 st par.

Vigsel

Vigsel mellan par i laglig ålder, foto: Hotel Tamisa Golf.