Megafon Instagram

Vattenkonsumtionen börjar mätas efter antal personer

Vatten

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Malaga vill att vattenkonsumtionen ska mätas individuellt och från och med november i år kommer varje liter att debiteras olika beroende på antalet personer i hushållet. Åtgärden syftar till att ”straffa” människor som konsumerar överdrivet.

Emasa anser inte att det är ”rimligt” att en person som bor och konsumerar på 30 kvm ska betala samma som en familj på tre personer och man kommer därför övergå till att mäta kubikmeter per person istället för att mäta per bostad.

Från och med nästa vecka kommer Emesa att börja skicka brev till alla deras abonnenter för att informera dem om förändringen. De kommer att ta hänsyn till folkräkningen för att uppskatta antalet personer som lever i varje hem.