Megafon Instagram

Valet nu på söndag

Nu är det snart dags att gå till valurnorna i Spanien, det handlar denna gången om kommunalval samt val till de flesta spanska regionerna.

 

Valurna

Det handlar om val i Spaniens ca 8.100 kommuner samt 13 av de 17 självstyrande regionerna. Det är bara Andalusien, Galicien, Baskien och Katalonien som inte har sina val nu. Idag är sista dagen för valkampanjen, dagen före valdagen och på valdagen är allt kampanjarbete förbjudet.

Vi som inte är spanska medborgare men skrivna här i Spanien har rätt att rösta i kommunalvalet i den kommunen som vi bor i, förutsatt att vi finns med i röstlängden. Detta gäller alla EU medborgare samt de länder som det finns avtal med, så även norrmännen är röstberättigade. Dessutom är vi valberättigade till EU val, däremot kan vi inte deltaga i regionalval eller riksdagsval.

När man skriver sig i Spanien blir man inte automatiskt införd i röstlängden utan det är något man själv måste be om. Men sista chansen inför detta valet att bli införd var 30 december förra året så nu är det försent att ordna. Det händer ibland att man trillar ur röstlängden varför det är en bra ide att kontrollera det innan deadlinen för att anmäla sig. Det kan man göra på kommunkontoret, i vissa kommuner kan man kontrollera det via Internet (Consulta de Inscripción en el Censo Electoral). I t.ex. Mijas så knappar man in sitt nie nummer och får då reda på om man finns där, samt var vallokalen är m.m.: www2.mijas.es/Censo/

Så här kan det se ut på Internet när man finns med i vallängden (exemplet är från Mijas):

Distrito

Sección

Subsección

Mesa

01

026

02

C

Colegio Electoral

ESCUELA RURAL DE ENTRERRIOS

Dirección Colegio

LUGAR PARTIDO ENTRERRIOS S/N ENTRERRIOS

 

I normalfallet får man röstsedel med posten i god tid före valet, men det förekommer ofta att så inte är fallet. Nu kan man rösta ändå, förutsatt att man är upptagen i röstlängden. Det är bara att gå till sin vallokal medtagande pass samt något som visar nie numret (recidencia, nie nummer certifikat etc.). I röstlängden finns man alltid registrerad med namn och nie nummer. Det är enkelt att rösta, förfarandet är ungefär som i Sverige och man behöver inga språkkunskaper. Valsedlarna får inte göras några markeringar på då blir de ogiltiga.Valsedlar

Om du skulle varit berättigad att rösta men inte finns med i röstlängden så kan det vara en god ide att anmäla dig till röstlängden nästa gång du har vägarna förbi ditt kommunhus, det är helt gratis. Faktum är att det är bara en bråkdel av de röstberättigade utlänningarna som är anmälda till röstlängderna i Spanien. I vissa kommuner uppgår den utländska befolkningen till höga procenttal så våra röster kan betyda mycket.

Om du känner dig frustrerad över att inte kunna rösta trots att du borde varit berättigad, eller om du tycket att du vill göra mer för att påverka. Då finns det fler metoder att använda, en är lobbying. Dvs. tala med dina lokala politiker och förklara för dem vad du tycker borde kunna göras bättre. I de flesta lite större kommuner finns det många politiker som behärskar bra engelska och i flera fall finns det även skandinaviska kommunpolitiker.

En annan möjlighet är att gå med i ett politiskt parti och delta i deras möten, de flesta politiska partier letar med ljus och lykta efter utlänningar som vill engagera sig politiskt. Det kräver dock att man behärskar grundläggande spanska, men det är absolut ett bra sätt att förbättra spanskan.

Red. Anm. När det gäller lokalval i allmänhet och kanske Spanien i synnerhet så är det i första hand personerna som är viktiga, och av dem är borgmästaren den absolut viktigaste – då de har en mycket stor makt här (till skillnad från Sverige). Vilket politiskt parti de tillhör är enligt min uppfattning inte lika viktigt på det lokala planet. I mitt fall vet jag vilket parti jag skall rösta på, men hade jag bott i grannkommunen så hade det definitivt blivit ett helt annat och rakt motsatt parti. Så lite research är absolut att rekommendera innan man tar slutlig ställning.