Megafon Instagram

Valarna kan skadas

Ljudet av provborrningarna efter olja utanför Kanarieöarna kan skada delfiner och andra valar.

 

Delfin

Delfin
Foto: Pixabay

Provborrningarna utanför Kanarieöarna kan skapa ljudvågor på upp till 180 decibel och de kan skada valar och delfiner i ett stort område.

Den forskningsrapport som oljebolaget Repsol lade fram som grund för tillståndet att provborra var 27 år gammal och innehåller många felaktigheter beträffande de ljudnivåer som kan uppstå vid borrning. En ny rapport visar att ljudnivåer på upp till 180 decibel kan spridas över ett stort område. Dessa höga ljudnivåer är mycket skadliga för delfiner och andra valar, de tål inte ljud över 120 decibel utan att deras navigeringsorgan riskerar att bli skadade.

Tillståndet för borrning i området 50 till 55 kilometer öster om Fuerteventura och Lanzarote gäller i 3 år och förutsätter att arbetet skall avbrytas om det hotar människor, egendom eller miljö.

Enligt EU:s direktiv är maxgränsen som valar kan utsättas för 120 decibel. De i den nya rapporten påvisade ljudnivåerna på 180 decibel motsvarar nivåerna vid uppskjutningen av en rymdraket.