Megafon Instagram

Unikt projekt mot hemlöshet

Sin techo

Foto: Wikipedia

I Sanlúcar i Cádiz kommun satsar en finansiell institution pengar på ett husprojekt för att ge hemlösa tak över huvudet. Ett flerbostadshus med 20 lägenheter köps in och ges till kommunen för att erbjuda boende till familjer i social utslagning.

Detta är det första projektet i sitt slag i Andalusien, men knappast det sista. Förhandlingar pågår med flera banker och fastighetsägare för att kunna upplåta tomma hyreshus till bostadslösa personer.

De första 20 lägenheterna som nu förbereds finns i ett nybyggt bostadsområde som övergavs när bostadsbubblan sprack. Huset har sedan en tid bebotts av ett sjuttiotal husockupanter. Dessa kommer dock inte automatiskt att ha förtur när lägenheterna ska distribueras mellan de behövande.

Under de närmsta dagarna kommer kommunen att fördela bostäderna bland dem som finns i kommunens register över bostadssökande och behövande, som innefattar fler än 500 personer. Antalet tomma lägenheter är i dagsläget färre än 300 st.

För att skynda på processen har Sanlúcars kommuns ordförande Victor Mora sammanställt en lista med hus som står tomma och skulle kunna ingå i det nya bostadsprojektet.