Megafon Instagram

Ungdomars situation i dagens Spanien

Spanska ungdomar är högre utbildade än någonsin tidigare men lyckas trots det inte få jobb, i alla fall inte inom den bransch de utbildats för.

University_Salamanca

Universitetet i Salamanca.
Foto: Wikipedia

Hela 41 % är överkvalificerade för sitt nuvarande jobb och många unga flyttar utomlands för att få jobb, både inom Europa och till Sydamerika.

Enrique Hernandez, vice ordförande på Ungdomsinstitutet (Instituto de la Juventud), säger att det saknas en riktig genomtänkt plan angående utbildning och jobb för unga. Arbetslösheten bland högskoleexaminerade är tredubbel jämfört mot genomsnittet i OECD.

Svindlande 77% av unga mellan 16- 30 år bor hos föräldrarna och i åldrarna 30-34 år är det hela 25,5 % som ännu inte nått självständighet.

Levnadsomkostnaderna är en faktor i sammanhanget. Boendepriserna har sjunkit sedan den ekonomiska krisen började, men på grund av att lönerna är så låga hjälper det föga. Enligt statistiken behöver de som är yngre än 30 år lägga hälften av sin inkomst på hyran.

Unga kvinnor tjänar i genomsnitt 1042 €/ år mindre än männen. Trots det är det fler kvinnor än män som klarar sig på egen hand. Orsakerna till att så många unga inte kan lämna, eller måste flytta tillbaka till, föräldrarna är arbetslöshet, säsong, deltidsanställningar, låga löner och höga levnadsomkostnader.

Spanien är det europeiska land med högst andel unga som varken studerar eller arbetar och ligger tvåa efter Grekland vad gäller ungdomsarbetslöshet. Det lyfts nu röster för att förändra arbetsmarknaden och arbetstiderna. ”Om vi som har arbete arbetar färre timmar kan de unga få en chans att komma in i arbetslivet” säger antropologen Javier Aroca.

Runt om i landet finns olika mindre satsningar för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. I Almería till exempel har projektet Emple@joven (Jobb åt unga) ordnat 68 arbetsplatser för ungdomar i ett sexmånaders program finansierat av Andalusiens Junta.