Megafon Instagram

Ung man kräver ersättning av sjukhus efter att ha misshandlat annan patient

Den psykiskt sjuka man som tog ut ögonen på en annan patient på sjukhuset El Clinico i Malaga yrkar ersättning för att sjukhuspersonalen inte antagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra attacken.

Händelsen inträffade den 3 februari i år. Angriparen 21 -årig man, har erkänt att han, efter påstådda hote från hans rumskamrat, lossat på remmarna som hållit fast honom och orsakat offret ögonskador samt slagit honom med ett nattduksbord i huvudet. Offret, en 53 år gammal man, drabbades en allvarlig skallskada och har blivit blind.

Den unge mannen, som fått diagnosen paranoid schizofreni, har varit intagen på sjukhus sedan december 2012 efter ett psykotiskt sammanbrott.

Enligt familjens yrkande hade sjukhuset inte ha vidtagit en rätt säkerhetsåtgärder och syftar bland annat på att remmarna som använts för att hålla fast patienten i sängen endast använts på armar och ben och inte runt buken som man bör.

Familjen anser även patienterna inte varit tillräckligt bevakade och menar att de måste isoleras och vara under ständig uppsikt.