Megafon Instagram

Trafiken har blivit lugnare

Antalet dödsoffer i trafiken har minskat kraftigt både i Málagaprovinsen och nationellt i Spanien.

 

Trafikolycka

Trafikolycka i Andalusien
Foto: Michelangelo-36, Wikimedia

Trafikverket ”Dirección General de Tráfico” har gett ut en rapport som visar hur säkerheten i trafiken kraftigt har förbättrats. Det finns statistik från 1965 och framåt, antalet dödsoffer ökade varje år fram till toppnoteringen 1989 då det vände. !989 var det 9.344 dödsfall i den spanska trafiken, 2012 hade den siffran sjunkit till 1.903.

Ser man till Málagaprovinsen så var det 93 dödsoffer under 2008, 2009 hade det sjunkit till 69, 2010 var det 66, 2011 blev facit 43 och 2012 var det nere i 40.

Det framgår av rapporten att där det har installerats radar där har nedgången i dödsfall varit särkilt markant. Ser man till anledningen till de olyckor som trots allt inträffar så har de inte ändrat sig utan det är fortfarande för hög hastighet som är huvudorsaken, följt av alkohol och droger. 76% av dödsfallen är män och 51% är 45 år eller äldre. Huvuddelen av olyckorna (79%) sker på de vanliga landsvägarna och inte i tätorterna eller på motorvägarna. Det är mellan 8.00 på morgonen och 20.00 på kvällen som huvuddelen av olyckorna sker.