Megafon Instagram

Torreviejas dåliga renhållning

Invånarna i Torrevieja är trötta på kommunledningens bristande åtgärder mot den dåliga städningen av staden och den mycket bristfälliga soptömningen.

 

Sopor i Torrevieja

Det handlar om soptunnor på trottoaren som inte töms i tid och containers som på många ställen blir stående fulla. Särskilt illa är det runt fiskmarknaden i fiskhamnen där plastförpackningar, lådor av trå och polystyren, fiskrens samt alla andra typer av avfall efter morgonens auktion hopas. Till åsyn (och lukt) för alla de dussintals turister som använder parkeringsområdet nära tivoli.

Orsaken skall enligt kommunledningen vara oklarheter i avtalet med Acciona som hade kontrakt för soptömningen i staden. Det avtalet har gått ut utan att ha blivit förlängt eftersom kommunen inte var nöjda med företaget. Men kommunen har inte lyckats hitta något nytt företag som vill åta sig arbetet utan Acciona arbetar vidare med betalning månad för månad utan kontrakt.

Skräp i vattnet

Den rödgröna kommunledningen i Torrevieja har under mottot ”Du bygger din stad, du skapar Torrevieja” bjudit in lokalbefolkningen att uttrycka sin åsikt. Genom svarsblanketter och e-post har invånarna fått säga sitt om vad de tycker skall prioriteras i 2017 års budget.

Föga förvånande kom renhållningen överst på listan, där ingår allt från soptömning till renhållning på gator och stränder. Förbättring av trottoarer och bättre framkomlighet, bättre underhåll av parker och grönområden samt bättre gatubelysning kom också högt på listan.

Kommunen lovar att svaren från invånarna skall tas på allvar. I ett uttalande säger de att förslagen redan finns med i budgeten för 2016 och att anslagen för vissa av problemen kommer att öka nästa år.

Källor: nättidningen Información och spaniaposten.