Megafon Instagram

Torrevieja i jordbävningsstudie

Enligt en ny studie av forskare från universitetet i Alicante är Torrevieja på Costa Blanca inte tillräckligt förberedda på jordbävningar.

 

Jordbävning

Seismograf

Den kända jordbävningen 1829 som i princip utraderade Torrevieja innebar att det gjordes en beredskapsplan med idéer om hur staden skulle byggas. Men planen följdes aldrig, på grund av fastighetsspekulation och en offentlig ekonomi som bygger på expansion har man glömt bort vilken fara som jordbävningar utgör, heter det i studien.

Sociologen Antonio Aledo och miljöexpert Samia Sulaiman vid universitetet i Alicante har fokuserat på orter med mycket turism som ligger i seismiska aktiva områden. Även om de jordbävningar som man idag upplever i Torrevieja är små så ligger staden trots allt i en av de mest jordbävningsdrabbade regionerna i Spanien. Utvecklingen av staden sedan 1970-talet med en enorm och nästan planlös utbyggnad har gett staden en fastighetsstruktur som ökar risken vid större jordbävningar.

Torrevieja jordbävning

Från jordbävningen 1829

Den stora jordbävningen den 21 mars 1829 dödade 389 och skadade 209 människor, dessutom totalförstördes 2.000 bostäder, broar och andra anläggningar raserades också. Den jordbävningen beräknades till en magnitud av 6,6 på richterskalan.

Under senare tid, närmare bestämt under 2012 har det utarbetats en ny beredskapsplan. Planen har fått beröm för att vara ett pionjärprojekt i regionen, men enligt forskarna så är den bristfällig. Den tar inte hänsyn till vad som kallas ”djupa stads- och socioekonomiska faktorer” som ökar sårbarheten för jordbävningar. Som exempel kan nämnas bristen på stadsplanering som turist och byggboomen har fört med sig, samt att staden sommartid är ”överbefolkad”.

Torrevieja beskrivs som en stad som kännetecknas av den enorma bostadsutbyggnaden som har föregått sedan 1970-talet, en säsongsbaserad turism, brist på stadsplanering, miljöförstöring, demografiska förändringar på grund av invandring med en växande andel äldre. Samt dessutom en tvivelaktig kontroll av de lokala myndigheterna som är präglade av korruption.

Ungefär hälften av Torreviejas invånare är från utlandet, vilket skapar utmaningar i samband med språk och kommunikation. Detta måste tas med när man informerar och förbereder ett samhälle för de risker som det innebär i ett jordbävningsområde. Äldre bör också betraktas som en mer utsatt grupp. Ekonomiskt och socialt missgynnade områden med billiga boendelösningar, block med flera våningar och en stark förtätning ökar sårbarheten vid jordbävningar.

Farlighet jordbävningar, Spanien

Kartan visar var riskerna för jordbävningar är störst i Spanien.

Studien som de två forskarna har gjort kan läsas här i sin helhet på engelska (The unquestionability of risk: Social vulnerability and earthquake risk within touristic destinations), i PDF format (öppnar i nytt fönster).