Tag Archives: prishöjning

Elräkning i Spanien

Elräkningen kan komma att stiga med 1,2 %

Elkostnaden baseras idag på tre huvuddelar: energikonsumtionen, hyresavgiften för elledningarna, samt skatten. Om regeringen beslutar att frysa avgiften som avser elledningarna som transporterar el till ca 26 miljoner hushåll runt…