Tag Archives: fattigdom

Demonstration i Spanien

20 miljoner spanjorer kommer att leva i fattigdom år 2025

Tjugofem miljoner européer kommer att kastas in i fattigdom år 2025 om regeringarna inte snart lägger ner åtstramningsåtgärderna. Åtta miljoner av dem kommer att vara spanjorer, vilket innebär att Spanien…