Tag Archives: asturias

Asturias

Den spanska regionen Asturias slopar begreppen jul- och påsklov

Anledningen till detta beslut sägs vara av religiös karaktär och nästkommande lov ska från och med nu att kallas ”första- och andra terminårets lov”. Religiösa associationer har protesterat och menar…