Megafon Instagram

Studentstrejk i Málaga

Studentföreningen för gymnasie- och universitetsstudenter anordnar en tvådagars strejk med början idag torsdag. På Plaza de la Contitución, konstitutionstorget i centrala Málaga, inleds strejken kl 12.00. Anledningen är de nedskärningar som regeringen gjort sedan början av året, bland annat 40 procents sänkning av stödet för litteratur och 16 miljoner euro krympt budget för Erasmus studiestöd. Föreningen kräver ansvarige ministern José Ignacio Werts avgång. ”Regeringen sätter hela tiden hinder för högre studier” säger Rubén Fernández, ordförande i Málagas Studentorganisation.