Megafon Instagram

Större pariserhjul till Málaga

Företaget som driver pariserhjulet i Málagas hamn har förlängt koncessionen för driften av hjulet och vill nu ersätta det med ett betydligt större pariserhjul.

 

Pariserhjul i Malaga

Det befintliga pariserhjulet togs i drift i augusti 2015 och fick då en koncession på 8 månader, den har nu förlängts med ytterligare fyra månader. Men hjulet har aldrig varit avsett att vara permanent, nu vill företaget Mederyt Show Services ersätta det med ett permanent hjul som dessutom skall bli både högre och med större kabiner. Den nuvarande platsen är på grund av klagomål från grannarna inte aktuell utan företaget förutsätter att de får tillgång till en annan plats i hamnen där inga grannar kan bli störda.

Det nuvarande pariserhjulet är 70 meter högt och varje kabin har plats för 8 personer, det nya hjulet skall bli 100 meter högt och varje kabin kommer att rymma 17 personer. De nya större kabinerna ger då också möjlighet till att erbjuda andra tjänster och evenemang för grupper.

För att kunna realisera projektet så vill Mederyt Show Services få en koncession på minst åtta år samt få tillgång till en attraktiv plats utan ovannämnda grannproblem. Det nya 100 meter höga hjulet kommer då att bli Spaniens högsta pariserhjul.

Chefen för företaget Santiago Sardà säger att det nuvarande pariserhjulets första åtta månader haft bra respons från allmänheten, både lokalt och från turister. ”Vi är mycket nöjda eftersom anläggningen har fungerat bra och har varit en framgång”, särskilt bra gick det under påsken.

Utsikt över Malaga

Utsikt från det befintliga hjulet en vacker novemberdag, foto: Erixon Consulting.

För att planerna skall kunna realiseras så behövs godkännande från ett flertal myndigheter, främst då hamnmyndigheten och kommunen. Santiago Sardà bedömer att projektet bör vara färdigplanerat senast i juni i år.

Relaterade artiklar: