Megafon Instagram

Storbank skrotar avgifter

Den spanska storbanken Bankia tar bort avgifter för kunder som har lön eller pension, detta gäller både nuvarande och framtida kunder.

 

Bankia

Borttagningen av avgifter berör alla som har löneinbetalningar på minst 450 Euro eller pension på minst 200 Euro per månad, dessutom gäller det även arbetslösa och ungdomar. Detta innebär att av bankens 3,2 miljoner kunder så kommer cirka 2,4 miljoner att få avgifterna borttagna.

Hittills har Bankias kunder årligen betalt 48 € för kontounderhåll, 20 € för bankkort och 34 € för kreditkort, samt mellan 6 och 7 € för kontoöverföringar högre än 2000 €.

Den nya strategin innebär också att kunderna kan ta ut kontanter gratis i Bankias mer än 5.500 automater, samt dessutom 4 månatliga gratisuttag i Euro 6000 nätverket samt Banco Sabadells automater (tillsammans ytterligare 12.300 automater).

Borttagningen av dessa avgifter beräknas kosta Bankia 40 miljoner Euro per år.

Den nya strategiska planen är utarbetad som ett resultat av en kundundersökning där kunderna har uttryckt starkt missnöje över bankens avgifter. Bankia räknar givetvis med att detta skall innebära nya kunder, målet är att få 300.000 nya kunder i år.

AvgifterDetta bekräftar också att affärsbankernas kamp om kunderna har fördjupats. Det började med att Banco Santander lanserade sitt konto 1,2,3, där kunden betalar beroende på hur mycket de har på kontot. Bankia går nu ett steg längre, och vinnarna blir förhoppningsvis kunderna.