Megafon Instagram

Spanska mobilnätet snabbast

Det Londonbaserade analysföretaget Open Signal har publicerat en ny analys av LTE näten i världen, det spanska nätet är det snabbaste av alla.

 

Hastighetstest

LTE är en förkortning för Long-Term Evolution, som vanligen marknadsförs som 4G LTE, det är en standard för trådlös överföring av data med hög hastighet för mobiltelefoner och dataterminaler.

Analysrapporten bygger på uppgifter som är insamlade mellan november 2014 och januari 2015. Insamlingen sker via en app som användaren installerar, den mäter täckning, signalstyrkan och vissa andra parametrar. Appen är populär och användbar då den har en hel mängd nyttiga funktioner, därför har den fått så många användare att underlaget för rapporten baseras på 11 miljoner användare.

Det är framförallt två viktiga parametrar som framhålls i rapporten. Dels den generella hastigheten och dels hur mycket tid som användarna använder sig av LTE nät. Tiden som användarna är uppkopplade via LTE är företagets viktigaste parameter eftersom den fokuserar på användarupplevelsen och kan kopplas till hur nöjd användaren är med sitt nätverk.

Användningen

När det gäller tiden som användarna använder 4G uppkopplingen så ligger Sydkorea i topp, där är användarna uppkopplade 95% av tiden via 4G. Därefter följer Japan, Kuwait, Hong Kong, USA och Kanada. Sverige ligger på 10:e plats med 73%, Danmark finns på 12 plats med 65% och Norge återfinns på 16 plats med 62%. Se nedanstående bild.

LTE tid

Tid som LTE uppkoppling används, i procent av uppkopplad tid.

Hastigheten

När det gäller hastigheten så kommer Spanien som nummer ett med 18 mbps, följt av Finland och Danmark. Norge hamnar på 6:e plats med 16 mbps och Sverige hittar vi på 20:e plats med i sammanhanget blygsamma 11 mbps. Se nedanstående bild. Snabbast nätverk av alla i undersökningen är Spanska Vodafone med en genomsnittslig hastighet av 25,2 mbps.

Nedladdningshastighet

Genomsnittlig dedladdninghastighet.

De länder med långsammaste LTE-nät är Saudiarabien (under 5 mbps), Mexiko, Kuwait och USA. Totalt finns det nu 124 länder med LTE täckning, det byggs nu ut i 18 länder. De skandinaviska länderna (framförallt Sverige och Norge) var först ute med teknologin (2009/2010). Därefter har det varit en kraftig tillväxt, för bara ett år sedan var det bara 76 länder som hade täckning.

Hela rapporten kan läsas här (på engelska).