Megafon Instagram

Spanska löner

Lönerna i Spanien ligger betydligt under snittlönerna i den Europeiska unionen, men det finns trots det 15 Europeiska länder med lägre löner.

 

Eurosedlar

En vanlig frågeställning hos dem som tänker flytta till Spanien är hur mycket man kan räkna med att tjäna. Det finns givetvis inget entydigt svar på det eftersom det beror mycket på de personliga förutsättningarna och var man har tänkt sig att bo. Men det globala rekryterings och bemanningsföretaget Adecco har anlitat forskare från Barceló & Associates för att räkna ut snittlönerna i Europa.

Genomsnittslönen inom den Europeiska unionen ligger på 1.995 € brutto, per månad. Den spanska genomsnittslönen ligger på 1.640 € per månad vilket innebär att den är 17,8% lägre än det Europeiska snittet, i absoluta tal är skillnaden 355 € per månad.

Spanien befinner sig därmed i en Europeisk mellanzon, där 15 länder har lägre och 12 länder högre löner. Framförallt har de Östeuropeiska länderna betydligt lägre löner, den spanska genomsnittslönen är fyra gånger högre än den i Bulgarien som bara är på 357 €. Men den är å andra sidan 40,2% lägre än lönen i Storbritannien.

Vid en jämförelse med Spaniens grannländer Frankrike och Portugal så ser man att den Spanska lönen är 27,3% lägre än den franska (615 € mindre per månad). Medan den spanska lönen är 66,4% högre än lönen i Portugal (986 € per månad).

Den spanska genomsnittslönen har efter ett par års nedgång åter en positiv utveckling, årets siffra är 0,4% högre än motsvarande förra året.

Om vi i sammanhanget tittar på de topprankade (över 2.500 €) Nordeuropeiska länderna så ser genomsnittslönen ut så här:

 • Danmark: 3.553 €
 • Luxemburg: 2.994 €
 • Storbritannien: 2.742 €
 • Belgien: 2.619 €
 • Irland: 2.592 €
 • Nederländerna: 2.575 €
 • Finland: 2.555 €
 • Sverige: 2.541 €
 • Tyskland: 2.515 €

Sen finns det då ett mellanskikt dit vilket även Spanien hör:

 • Österrike: 2.382 €
 • Frankrike: 2.255 €
 • Italien: 2.017 €
 • Spanien: 1.640 €
 • Cypern: 1.256 €
 • Malta: 1.168 €
 • Slovenien: 1.142 €

Om man tittar på bottenskiktet under 1.000 € per månad så är det bara Portugal som ligger i Västeuropa, samtliga övriga är östeuropeiska länder. En Bulgar får arbeta i 10 månader för att tjäna samma summa som en dansk får in på en månads arbete:

 • Portugal: 986 €
 • Estland: 798 €
 • Kroatien: 782 €
 • Slovakien: 774 €
 • Tjeckien: 758 €
 • Polen: 686 €
 • Lettland: 601 €
 • Ungern: 543 €
 • Litauen: 527 €
 • Rumänien: 453 €
 • Bulgarien: 357 €

Märk väl att undersökningen visar den genomsnittliga bruttolönen (före skatt). Den säger ingenting om vad man får ut efter skatt då skattesatserna varierar mycket kraftigt mellan länderna. Den säger heller ingenting om köpkraften eftersom prisnivåerna också varierar i mycket hög grad.

Om AdeccoAdecco

Koncernen Adecco S.A. är världens största HR-partner med ca 5 100 kontor i ca 60 länder spridda över hela världen, inklusive Sverige och Spanien. Inom koncernen arbetar 31 000 personer. Adecco är registrerat i Schweiz och noterat på Swiss Exchange i Zürich. År 2014 uppnådde koncernen en omsättning på 181 miljarder SEK. I Sverige är Adecco ett auktoriserat bemanningsföretag med ca 50 kontor spridda över hela landet. Omsättningen år 2014 uppgick till ca 2,4 miljarder SEK. Förutom uthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder Adecco lösningar inom bland annat outsourcing, omställning, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling och karriärrådgivning.