Megafon Instagram

Spansk höjning av skatt på tobak, alkohol och diesel?

Spanien måste presentera ett åtgärdspaket till Bryssel, redan i början av december, som möter kraven om besparingar på 5,5 miljarder euro.

Foto: Paolo Neo, Wikimedia Commons

Foto: Paolo Neo, Wikimedia Commons

Spaniens regering undersöker nu möjligheterna för att höja sina skatteintäkter, något som bland annat kan innebära höjd bolagsskatt.

Eftersom Mariano Rajoys parti Partido Popular (PP) regerar i minoritet behöver de stöd från andra för att få igenom sin budget.

Regeringen har indikerat att de ämnar sänka kulturmomsen på konsert- och teaterbiljetter från 21% till 10%, vilket är en av överenskommelserna med höger-mittenpartiet Ciudádanos, och att de inte kommer höja skatten på turism – och hotellnäringen till 21% utan behålla dagens nivå på 10%.

Ciudádanos har sagt sig villiga att acceptera höjningar på tobaks- och dieselskatterna så länge (PP) går med på att inte höja inkomstskatten. Ciudádanos ordförande Albert Rivera har också bett att regeringen ska söka höjda intäkter genom att dra ner på kostnaderna för regional administration, se över företagsskatterna och kräva återbetalning från dem som gynnades av PP:s skatteamnesti år 2012.

Finansminister Cristóbal Montoro har sagt att han helst inte vill höja vare sig inkomstskatten eller momsen utan signalerar en villighet att höja priset på cigarretter och sockerhaltiga drycker.

Så kallade gröna skatter är en annan väg att höja statens intäkter; höjda skatter på bland annat olja, kol, gas och nukleärt avfall.

Trots att regeringen måste söka stöd både till höger och vänster för att få igenom sin budget har de gott hopp om att kunna komma tillrätta med sitt underskott under 2017.