Megafon Instagram

Spanjorernas Internetberoende

Enligt en nyligen gjord studie av OCU visar en fjärdedel av alla spanjorer symptom på Internetberoende.

 

Huvudstöd på tåg

Studien som OCU* har gjort avser att belysa riskerna med missbruk av mobiltelefoner och datorer och avslöjar att den genomsnittlige spanjoren tillbringar ca 5 timmar per dag ansluten till en telefon eller dator. Studien omfattar mer än 1.900 personer och täcker åldrarna 18 – 64 år.

Användningen per vecka fördelar sig på 22 timmar privat och 17 timmar på jobbet vilket ger totalt 39 timmar per vecka. 26% av brukarna påstod att deras personliga liv var kraftigt beroende av mobiltelefonen.

Att läsa E-post och söka på nätet är spanjorernas huvudsakliga sysselsättning på Internet även om sociala nätverk också är stort. 85% av de tillfrågade säger att de har konto på ett socialt nätverk och 35% bekräftar att de spenderar mer tid på nätet än vad de trott.

Enligt studien av OCU har mobiltelefonen blivit den viktigaste källan för tillgång till Internet och 78% av alla i studien svarade att de äger en smartphone. Enligt studien så används mobiltelefonen i genomsnitt 33 timmar i veckan. 65% av användarna säger att de alltid har telefonen inom nära räckhåll.

Undersökningen har också frågat om videospel, pornografi och spel på nätet. 23% rapporterade att de spelar vidospel mer än en gång i veckan och av dessa spelar 7 av 10 mer än en timma om dagen. 21% erkänner att de ser på pornografi men endast 4% att de har spelat om pengar på nätet.

Ser man till åldrarna på användarna så varierar siffrorna kraftigt, ju yngre personerna är desto mer stiger andelen personer med missbruk. Enligt undersökningen är det i åldrarna 18 – 24 år som missbruksfrekvensen är som högst.

Analysresultatet visar ett nära samband mellan missbruk av Internet och mobiltelefoner och graden av lycka, de som inte är beroende av nätet känner sig mer nöjda med livet än de som visar beroende. Det avspeglar sig också i att de som har en stor användning av sociala nätverk uppvisar en lägre tillfredsställelse med livet.

Det har gjorts liknande undersökningar i andra länder och trots ovanstående höga siffror så ligger spanjorernas beroendesiffror lågt. Det är i Västeuropa bara belgarna, italienarna och portugiserna som uppvisar lägre siffror. Kanske ett varnande finger för alla andra nationaliteter?OCU

* OCU står för ”Organización de Consumidores y Usuarios” och är en oberoende ideell organisation som grundades 1975 för att främja konsumenternas intressen och hjälpa dem att hävda sina rättigheter. OCU får inga statliga subventioner utan det är enbart dess mer än 300.000 medlemmar som finansierar organisationen.