Megafon Instagram

Spanjorerna lever längst

En ny studie har visat att spanjorerna har den högsta medellivslängden i Europa och att de spanska mödrarna är de äldsta på kontinenten.

 

Äldre par

Ett äldre lyckligt par, foto: Ian McKenzie.

Fördelarna med en sund medelhavsdiet, rik på färsk fisk, grönsaker och olivolja, har länge varit känt. Nu har Eurostat gjort en ny studie som visar att spanjorerna lever längre än sina europeiska kollegor med en medellivslängd på 82,5 år. Tätt efter Spanien kommer de två andra Medelhavsländerna Italien och Frankrike, de har också en medellivslängd på över 82 år. Sett globalt så är det bara Japan som överträffar Spanien.

I botten på på livslängdsskalan inom EU kommer Rumänien, Bulgarien, Lettland och Litauen. De har samtliga en medellivslängd på under 75 år

Som de flesta vet så är det också skillnader mellan män och kvinnor, kvinnor lever längre i alla länder. Men skillnaderna varierar kraftigt, ser man på hela EU så lever kvinnorna i genomsnitsnitt 5,6 år längre än männen. Minst skillnad är det i Sverige, Nederländerna och Storbritanninen där det bara skiljer 3,7 år. Störst skillnad är det i Baltikum med 11,2 år i Litauen, Estland 10,1 och Lettland 10,0.

Studien visar också att spanska mödrar väntar längre med att skaffa barn, genomsnittsåldern för förstföderskor är 30 år i Spanien – medan genomsnittet i EU ligger mellan 25 och 29 år. Spanien har tillsammans med Portugal och Polen det lägsta födelsetalet i EU, 1,32 födslar per kvinna.

Livet efter 65

Livet efter 65. Bilden går att klicka på så öppnar den i stort format i ett nytt fönster.

Den som är intresserad och orkar kan läsa igenom den intressanta 214-sidiga rapporten (på engelska och i PDF format) här: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6776245/KS-05-14-031-EN-N.pdf/18bee6f0-c181-457d-ba82-d77b314456b9