Megafon Instagram

Spaniens kreditbetyg uppgraderas

Det långsiktiga kreditbetyget för Spanien höjs från BBB till BBB+, det kortsiktiga kreditbetyget ligger däremot kvar på A-2.

 

Standard & Poor´s

Det är det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s som har kommit ut med ett pressmeddelande där de även kommenterar sin syn på hur Spanien utvecklas. De anser att utsikterna för kreditbetyget är stabila. Det uppgraderade betyget är den första uppgraderingen sedan Spanien fick höjt betyg till BBB i maj 2014. Det nya betyget BBB+ innebär att Spanien nu ligger tre grader över den nivån där man inte skall investera.

Vidare säger S&B attuppgraderingen speglar vår syn på Spaniens starka och balanserade ekonomiska utveckling under de senaste fyra åren, vilket successivt har gynnat de offentliga finanserna”. De nämner också den positiva effekt som reformer inom arbetslagstiftningen haft som har gett en förbättrad konkurrenskraft för exporten. S&P förutspår en genomsnittlig tillväxt på 2,7% från 2015 till 2017, och det är en höjning från deras senaste värdering i april i år – då förutspåddes höjningen bli 2,2%.

Spansk flagga

Det läggs dock in en brasklapp om att valet den 20 december kan innebära en risk för utvecklingen.

Källa: Bloomberg