Megafon Instagram

Spaniens ekonomi växer

IMF skriver ned den globala tillväxtprognosen, av de större ekonomierna är det bara USA och Spanien som får sina tillväxtprognoser höjda.

 

IMF logotype

Spanien förväntas få en tillväxt under 2015 på två procent, för 2016 spås tillväxten i Spanien bli 1,8%. Detta är avsevärt högre än genomsnittet inom EU som ligger på 1,2% för 2015 och 1,4% för 2016. Globalt sett så förväntas en tillväxt i år på 3,5% och för 2016 på 3,7%, detta är en nedskrivning med 0,3% jämfört med höstprognosen.

USA är nu lokomotivet som drar upp den kommande tillväxten, medan Kina, Ryssland, Eurområdet och Japan får en lägre tillväxt. När det gäller Ryssland så handlar det inte om någon tillväxt överhuvudtaget, de förväntas backa både 2015 och 2016.

Den globala tillväxten får visserligen ett uppsving av de lägre oljepriserna, vilka till stor det beror på ett ökat utbud av olja. Detta motverkas dock i ännu högre grad av negativa faktorer däribland investeringssvaghet. Stagnation och låg inflation är alltjämt orosmoln i euroområdet och i Japan, anser IMF.

Christine Lagarde

Christine Madeleine Odette Lagarde, verkställande direktör för IMF (Internationella Valutafonden). Foto: Wikipedia

Den som är intresserad kan läsa vidare på IMF: World Economic Outlook (WEO) Update. (På engelska, spanska eller franska samt några totalt ”obegripliga” språk).