Megafon Instagram

Spaniens ekonomi försiktigt på väg upp

Spaniens statsskuld

Foto: istockphoto.com

Den spanska ekonomiska tillväxten, eller BNP, har under årets tredje kvartal växt vilket tyder på att landet är på väg upp ur den djupa finansiella krisen som satt spår i befolkningen.

Tillväxten dock inte mycket att skryta med. Ökningen var endast 0,1 procent jämfört med det årets andra kvartal, och jämfört med fjolårets tredje kvartal är BNP 1,2 procent lägre.

Enligt källor är det exporten som drivit tillväxten. Dock ligger arbetslösheten i Spanien är fortfarande på cirka 26 %.

Chefen för centralbanken Luis Linde påminner om den svåra situationen Spanien befann sig i förra året, och hur man sedan dess tagit sig upp på fötter utan ett krispaket från sina europeiska grannar. Han menar även att osäkerheten kring framtiden för den gemensamma valutan är borta.

Linde konstaterar att den försiktiga ekonomiska tillväxten under detta tredje kvartal tycks fortsätta under årets fjärde, men han är försiktig med att påstå att Spanien tagit sig ur sin finanskris.