Megafon Instagram

Spanien inför rättslig hjälp till brottsmisstänkta utlänningar

Rettshjelp i Spania

Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

Nya rättsliga garantier har införts av Europeiska unionen. Tidsfristen för medlemsstaterna att införa EU: s lagstiftning om rätt till översättning och tolkning ”löpte ut den 27 oktober.

Det nya direktivet garanterar utländska medborgare som gripits eller anklagas för ett brott i ett EU-land att höra alla brottmål på sitt eget språk.

Detta inkluderar intervjuer, polisförhör, utfrågningar och juridisk rådgivning.

Det kan göras via videokonferens, telefon eller internet om inte en tolk rent fysiskt kan infinna sig på plats. Misstänkta eller tilltalade som inte förstår språket måste också förses med en skriftlig översättning av handlingar som är viktiga och som kan hjälpa personen att utöva sin rätt till försvar – däribland åtalet och eventuell dom. Kostnaderna måste täckas medlemsstaten, och inte av den misstänkte.