Megafon Instagram

Spanien erbjuder medborgarskap

Genom att erbjuda 2,2 miljoner sefardiska judar medborgarskap vill nu Spanien gottgöra utvisningen av de spanska judarna 1492.

 

För 523 år sedan hade de spanska judarna 2 alternativ, konvertera till katolicismen eller att lämna landet. Ediktet utfärdades av Ferdinand och Isabella den 30 mars 1492 och nu är Madrid äntligen på väg att gottgöra utsparkningen genom att ge ättlingarna till de utvisade spanskt medborgarskap. Den judiska befolkningen var vid tiden för utvisningen cirka 300.000 personer, ättlingarna uppgår till drygt 2,2 miljoner men den spanska regeringen uppskattar att upp till i runda drag 90.000 kan komma att ansöka om medborgarskap.

Den Sefardiska migrationen

Migrationen av de spanska judarna 1492. Foto: Wikimedia, ursprunglig källa: Encyclopaedia Judaica.

De som ansöker om medborgarskap måste kunna bevisa att de har släktskap med de som utvisades och de måste också bevisa en koppling till Spanien. Det ställs också krav på att de skall ha en viss kunskap i spanska språket eller på annat sätt vara integrerade (lagtexten är mycket luddigt skriven).

Judarna spreds över hela världen och det antas att de judar som idag bor i Sydamerika, Nordafrika och Turkiet är de som är mest intresserade av att flytta till Spanien. Det är däremot få som tror att de som idag bor i Israel är intresserade av att flytta till Spanien. Men spanska konsulatet i Tel Aviv har redan blivit översköljt av ansökningar, det är trots allt en inträdesbiljett till hela EU och Israel tillåter dubbelt medborgarskap

Innan lagen börjar gälla måste den konfirmeras i senaten, vilket kommer att ske i maj. Därefter kan den börja gälla från slutet av året.

Granadabor

Granadabor vid tiden för utvisningen. Källa: Biblioteca Provincial de Granada.