Megafon Instagram

Spanien beviljar minst antal asylsökningar i Europa

Refugees

Foto: istockphoto.com

Under 2012 har Spanien bara beviljat skydd till 565 asylsökande. Det är 15 % av de 3740 ansökningar som behandlades totalt och enligt uppgifter som publicerats av EU:s statistiska byrå Eurostat är siffran en av de lägsta i EU.

Sverige (15 300) däremot ligger i toppen över länder som beviljat asyl. Tillsammans med Tyskland (22 200), Storbritannien (14 600) och Frankrike (14 300) är de länder som har beviljat ​​skydd till störst antal asylsökande och svarar för nästan två tredjedelar av det totala antalet godkännanden.

I hela EU har medlemsstaterna beviljat skydd till 102 700 asylsökande förra året. 51 375 har fått flyktingstatus, 37 105 subsidiärt skydd och 14 205 som skyddas av humanitära skäl. Förra året enades medlemsstaterna om att ge skydd till 84,300 asylsökande. Spanska myndigheterna beviljat flyktingstatus i 240 fall av 565, subsidiärt skydd i 285 fall och asyl av humanitära skäl i de övriga 40 fallen.

Syrien är det land vars medborgare har fått fler möjligheter i EU, följt av afghaner och somalier.

 

Källa: El Mundo