Megafon Instagram

Spanien bannas av Strassburg

Katolska kyrkan hade inte rätt att tillskriva sig ägande av kyrkobyggnad har domstolen för mänskliga rättigheter i Strassburg nu fastslagit.

Strasbourg

Domstolen för mänskliga rättigheter i Strassburg
Foto: Wikipedia

Fallet har sin början år 1978 då ett företag köpte en finca (större lantlig fastighet) i Ribas de Campos, Palencia. I fastigheten ingick en kyrka och ett flertal andra byggnader som på sin tid ingick i klostret Santa Cruz de la Zarza. I köpehandlingarna anges kyrkan och de övriga byggnaderna som del av den köpta fincan. Sexton år senare, med stöd av den spanska hypotekslagen från 1946 som tillåter att kyrkan tillskriver sig byggnader som inte tillhör någon, satte Palencias biskop kyrkans namn som ägare av just den aktuella kyrkobyggnaden. Trots att den de facto inte stod utan formell ägare, godkände både registratorn och domstolen processen. Företaget, Sociedad Anónima de Ucieza, överklagade i flera instanser utan framgång, högsta domstolen tog inte upp fallet och konstitutionsdomstolen avslog överklagandet år 2008.

Advokaten som har fört företagets talan i Strassburg, Luiz Diez-Picazo Ponce de León, säger sig vara nöjd med domen som offentliggjordes i tisdags. Domstolen har klargjort att spanska staten har agerat i strid med artikel 6.1 av konventionen för mänskliga rättigheter, som säger att varje människa har rätt att bli hörd av en domstol, och att även artikel 1 av protokoll 1 i samma deklaration, som försvarar privat egendom, har kränkts.