Megafon Instagram

Söker kvarlevorna efter Federico García Lorca

Arkeologiska utgrävningar efter inbördeskrigets offer kommer att inledas runt Peñon del Colorado i Granada den 17 november.

Federico Garcia Lorca

Federico Garcia Lorca
Foto: Wikipedia

Det är en fortsättning på arbeten som påbörjades  för cirka ett år sedan, för att lokalisera en trolig massgrav sedan det spanska inbördeskriget, där teamet nu använder sig av så kallad georadar för att hitta avvikelser i terrängen som kan tyda på förekomsten av en massgrav. Redan år 2009 gjordes  försök i samma område utan resultat. Det arkeologiska teamet består av specialister från flera olika universitet ledda av arkeologen Javier Navarro, som säger att de söker efter offer för kriget men att bland dessa kvarlevor kan finnas García Lorca och minst tre andra enligt uppgifter från journalisten och författaren Eduardo Molina Fajardo (1914-1979). Kostnaden för utgrävningen beräknas till nära 16 000 euro.