Megafon Instagram

Social orättvisa i Europa

Den ekonomiska krisen har inneburit att ojämlikheten har ökat i de flesta länderna i Europa.

 

Tiggare

Foto: Pixabay

Den tyska Bertelsmannstiftelsen har kommit ut med en rykande färsk rapport där EU:s länder rankas utifrån 35 kriterier, bland annat fattigdom, arbetslösheten, obalans i generationer, diskriminering och hälsovård. Obalansen mellan de välbärgade länderna i norr och länderna i söder har intensifierats, huvudsakligen för att de länder som drabbats hårdast av krisen inte har kunnat göra nedskärningarna på ett balanserat sätt.

Det är totalt 28 länder i rapporten och där ligger Spanien på en föga hedrande 21 plats, bakom länder som Litauen, Cypern och Portugal. Listan toppas av Sverige följt av Finland, Danmark och Holland.

Analysen är mycket kritisk till den växande klyftan mellan nord och syd samt till obalansen mellan generationerna. Yngre människor tenderar att vara mer drabbade av sociala orättvisor än äldre. 28 % av barn och ungdomar i hela EU är nu i riskzonen för fattigdom eller social utestängning, vilket är betydligt fler än under 2009. Däremot verkar fattigdomen bland åldringarna ha minskat i flera länder.

Social Rättvisa, statistik

Statistik över social rättvisa, länk till hela rapporten (PDF, på engelska) finns här.
Foto: Bertelsmannstiftelsen

Jämfört med en liknande studie under 2007, om än med färre länder, så har Spanien har blivit passerad av Polen, Slovakien och Portugal. Bland de främsta orsakerna till det dåliga resultatet är ökningen av fattigdomen, särskilt bland ungdomar och den höga ungdomsarbetslösheten samt betydande nedskärningar i socialförsäkringssystemet och inom områden som utbildning och forskning, ”alla viktiga för framtiden”, skriver Bertelsmann-stiftelsen.