Megafon Instagram

Snittlönerna i Spanien

Den spanska motsvarigheten till den svenska statistiska centralbyrån, Instituto Nacional de Estadistica (INE) har offentliggjort en undersökning som belyser löneskillnaderna.

 

Spansk flagga och Euro

Undersökningen gäller för året 2013, men det har inte hänt mycket på lönemarknaden sedan dess. Det visar sig att kvinnor tjänar i genomsnitt 24% mindre än män. Medan den genomsnittliga årslönen för män var € 25.675, var motsvarande genomsnittliga lön för kvinnor 19.514 €.

Det visade sig också att arbetare med tillfälliga kontrakt hade en genomsnittlig lön som låg 36,6% under de som hade tillsvidareanställning sett på årsbasis. Även själva kontrakten i sig låg 2,9% under de som hade motsvarande längre kontrakt.

Men det är inte bara kvinnor som ligger dåligt till när det handlar om löner, om man tittar på pensionärerna så finns det en grupp som ligger ännu värre till. Här är det inte INE som levererar statistiken utan det är VidaCaixa i samarbete med universitetet i Barcelona som har gjort en studie. Studien omfattar 1.017 män och kvinnor som är med i det allmänna systemet för egenföretagare (autónomo).

Det handlar om den stora gruppen egenföretagare, de har en genomsnittlig pension på 635 € per månad medan en anställd har 1.155 € per månad – det är 40% lägre för egenföretagaren. Det visade sig att 78% av gruppen var mer utsatta än anställda och nådde inte upp till en ”anständig pension”.

Generaldirektören för bank Foundation La Caixa, Jaume Giro, konstaterade att det för närvarande finns mer än 3 miljoner egenföretagare i Spanien och att de är ett ”viktigt kollektiv” för att skapa arbetstillfällen och ekonomisk återhämtning. Enligt studien är andelen egenföretagare i Spanien 16,7%, medan det europeiska genomsnittet är 14,3%.