Megafon Instagram

Skydd för Cala Mosca

Delar av Cala Mosca som är ett av de sista obebyggda områdena på Orihuela Costa har nu fått skydd som naturpark.

 

Jarilla de cabeza de gato

Helianthemum caput-felis
Foto: Hans Hillewaert (Wikimedia).

Cala Mosca ligger strax söder om Torrevieja och miljöförvaltningen i Valenciaregionen har beslutat att låta freda ett 2,96 hektar stort område. Kommunfullmäktige i Orihuela planerar nu för att överklaga beslutet till den autonoma regionens miljöavdelning då de anser att det skyddade området borde vara 3.51 hektar större.

Grunden för skyddet är den endemiska växten ”Jarilla de cabeza de gato”, växten har inget svenskt namn men det latinska namnet är Helianthemum caput-felis. Samt dessutom den mycket sällsynta landlevande snäckan, Tudorella mauretanica.

Det var planerat att området skulle bebyggas med 1.500 bostäder, men detta har i och med fredningsbeslutet blivit stoppat.

Tudorella mauretania

Tudorella mauretania. Foto: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente