Megafon Instagram

Skrivfel gjorde Spaniens statsskuld 93 miljarder kronor högre än vad den är

Statsskuld Spanien

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Spanska myndigheterna har upptäckt ett skrivfel i de ekonomiska uppgifter som de presenterade tidigare i veckan. Felet innebär att landets statsskuld var 14,5 miljarder dollar, ca 93 miljarder svenska kronor, högre än det egentligen borde vara.

Det spanska finansdepartementet har nu utfärdat ett rättelsemeddelande; Det visar sig att Spaniens statsskuld under 2014 väntas uppgå till 98,9% av bruttonationalprodukten – inte 99,8% som det sades i det första meddelandet

Felet orsakas av  att den person som skrev meddelandet bytt ut de två sista siffrorna.

Även om felet kan tyckas litet, är detta en stor skillnad i en så stor ekonomi som den spanska och även om korrigeringen är positiv för den spanska ekonomin är landets situationen fortsatt allvarlig.

Statsskulden växer fortfarande i en alarmerande takt. Medan den under 2011 var 68,5 procent av BNP, var den 85,9% i slutet av 2012, och 92,2 procent i juni. Vid utgången av året väntas skulden ligga på 94,2 procent.

Spanien har kämpat för att komma ur de ekonomiska problemen som kom efter att bostadsbubblan sprack 2008. För att få kontroll över den enorma skulden måste Spanien hålla sig till stadsbudgeten som innebär hårda nedskärningar. Särskilt unga människor har påverkats av krisen. Medan den totala arbetslösheten ligger på 26,3 procent är mer än hälften av dem under 25.

Dock finns det tecken på att exporten av landet är på uppgång och landet har också fått något bättre ränta på sina lån.